evidencija_izvoznika_za_rusiju

UREDBA KOJOM SE PROPISUJE EVIDENCIJA IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U SVEŽEM STANJU SA VISOKIM FITOSANITARNIM RIZIKOM U RUSKU FEDERACIJU, NJIHOVE OBAVEZE, KAO I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA EVIDENTIRANJE


Uredba

Uredba o izmenama uredbe o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju (12.03.2020.)

Uredba o izmenama uredbe o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju (12.03.2020.)

Uredba o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju (11.01.2018.)

Uredba o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju (11.01.2018.)


Obrasci

Obrazac upitnika o sopstvenoj i ugovorenoj proizvodnji

Obrazac upitnika o sopstvenoj i ugovorenoj proizvodnji (Jabuka)

Obrazac upitnika o sopstvenoj i ugovorenoj proizvodnji (Kruška)

Najčešće greške prilikom popunjavanja upitnika


Elektronski formulari

Ažuriranje kontakt podataka izvoznika (elektrona adresa i telefon)


Za dodatna pitanja za upis u evidenciju izvoznika ili za popunjavanje obrazaca možete pisati na elektronsku adresu podrska@registar-uzb.rs ili nas kontaktirati putem telefona na broj +381 11 260-22-92