Javna nabavka usluga mesečnog održavanja aplikativnog i data-base sistema za kontrolu u okviru Odeljenja granične fitosanitarne inspekcije

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKU USLUGA MESEČNOG ODRŽAVANJA APLIKATIVNOG I DATA-BASE SISTEMA ZA KONTROLU U OKVIRU ODELJENJA GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE, broj 404-02-4/2014-11, 11.07.2014. godine