NABAVKA ANTIVIRUSNOG SOFTVERA

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke antivirusnog softvera za  potrebe Uprave za zaštitu bilja, u skladu sa članom 27, stav 1, tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/19) i u skladu sa Direktivom o bližem uređivanju postupka nabavki broj: 110-00-162/2021-02 od 04.01.2022. godine.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Izveštaj o postupku