NABAVKA AUTO GUMA KAO I PRATEĆIH USLUGA VULKANIZIRANJA, KRPLJENJA I BALANSIRANJA AUTO GUMA

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke nabavka auto guma kao i pratećih usluga vulkaniziranja, krpljenja i balansiranja auto guma u skladu sa članom 27, stav 1, tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/19).

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Izveštaj o postupku