План рада фитосанитарне инспекције урађен је по значају и календару активности, који су сагледани из области надзора Управе за заштиту биља – оделења фитосанитарне инспекције.

 

Преузмите:

План рада фитосанитарне инспекције за 2017. годину

pdfПлан рада фитосанитарне инспекције за 2017. годину (по месецима)

pdfИзвештај о контроли надзираних субјеката за 2017. годину

pdfПлан рада фитосанитарне инспекције за 2018. годину