Управа за заштиту биља

COMMISSION REGULATION (EC) No 149/2008 of 29 January 2008

amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council by establishing Annexes II, III and IV…

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА И САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТОГ РЕГИСТРА, САДРЖИНИ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕ

На основу члана 18. став 6, члана 19. став 4. и члана 20. став 7. Закона о средствима за исхрану…

Управа за заштиту биља

П Р А В И Л Н И К О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТОГ РЕГИСТРА

На основу члана 8. став 5. и члана 9. став 5. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта…

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ И УТВРЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА, ОДСТУПАЊИМА САДРЖАЈА ХРАНЉИВИХ МАТЕРИЈА И МИНИМАЛНИМ И МАКСИМАЛНИМ ВРЕДНОСТИМА САДРЖАЈА ХРАНЉИВИХ МАТЕРИЈА,КАО И О САДРЖИНИ ДЕКЛАРАЦИЈЕ И НАЧИНУ ОБЕЛЕЖАВАЊА СРЕДСТАВА З

На основу члана 17. став 3, члана 23. став 5. и члана 24. став 4. Закона о средствима за исхрану…

Управа за заштиту биља

П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ПРОСТОРИЈА ЗА ПРОДАЈУ И СМЕШТАЈ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА

На основу члана 7. став 7. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”, број 41/09)…

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПАКОВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА

Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/10 Pravilnik o pakovanju SIB.pdfПреузимање

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА У РАСУТОМ СТАЊУ

 На основу члана 26. став 4. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”, број 41/09)…

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О МЕТОДАМА ИСПИТИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА

Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије‖број71/10 Pravilnik o metodama ispitivanja SIB.pdfПреузимање

Управа за заштиту биља

П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О ПРОИЗВЕДЕНИМ И У ПРОМЕТ СТАВЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ИСХРАНУ БИЉА

Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 56/10 од 10. августа 2010. године Pravilnik o dostavljanju podataka u…

Управа за заштиту биља

П Р А В И Л Н И К O КАРАКТЕРИСТИКАМА АМОНИЈУМ НИТРАТНОГ ЂУБРИВА СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ АЗОТА, ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА АЗОТА У АМОНИЈУМ НИТРАТНОМ ЂУБРИВУ СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ АЗОТА И МЕТОДАМА ИСПИТИВАЊА ОТПОРНОСТИ НА ЕКСПЛОЗИВНОСТ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ АМОНИЈУМ

Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије” број 70/10 Pravilnik o amojijum nitratu.pdfПреузимање