Управа за заштиту биља

Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 822/2009 of 27 August 2009

Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 822/2009 of 27 August 2009 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC)…

Управа за заштиту биља

COMMISSION REGULATION (EC) No 256/2009 of 23 March 2009

amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards…

Управа за заштиту биља

COMMISSION REGULATION (EC) No 178/2006 of 1 February 2006

amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council to establish Annex I listing the food…

Активности Пројекта
Управа за заштиту биља

Активности Пројекта

Activities carried out The working method adopted during the project implementation has been a balanced mix of on-the-field training, workshops,…

Управа за заштиту биља

COMMISSION REGULATION (EC) No 149/2008 of 29 January 2008

amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council by establishing Annexes II, III and IV…

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА И САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТОГ РЕГИСТРА, САДРЖИНИ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕ

На основу члана 18. став 6, члана 19. став 4. и члана 20. став 7. Закона о средствима за исхрану…

Управа за заштиту биља

П Р А В И Л Н И К О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТОГ РЕГИСТРА

На основу члана 8. став 5. и члана 9. став 5. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта…

Управа за заштиту биља

П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ПРОСТОРИЈА ЗА ПРОДАЈУ И СМЕШТАЈ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА

На основу члана 7. став 7. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник РС”, број 41/09)…

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ И УТВРЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА, ОДСТУПАЊИМА САДРЖАЈА ХРАНЉИВИХ МАТЕРИЈА И МИНИМАЛНИМ И МАКСИМАЛНИМ ВРЕДНОСТИМА САДРЖАЈА ХРАНЉИВИХ МАТЕРИЈА,КАО И О САДРЖИНИ ДЕКЛАРАЦИЈЕ И НАЧИНУ ОБЕЛЕЖАВАЊА СРЕДСТАВА З

На основу члана 17. став 3, члана 23. став 5. и члана 24. став 4. Закона о средствима за исхрану…

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПАКОВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА

Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/10 Pravilnik o pakovanju SIB.pdfПреузимање