Управа за заштиту биља

REGULATION (EC) No 299/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2008

amending Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and…

Управа за заштиту биља

COMMISSION DECISION of 14 August 2002

implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods andthe interpretation of results 2002 657 methods results.pdfПреузимање

Управа за заштиту биља

Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 149/2008 of 29 January 2008

amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council by establishing Annexes II, III and IV…

Управа за заштиту биља

Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 822/2009 of 27 August 2009

Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 822/2009 of 27 August 2009 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC)…

Управа за заштиту биља

COMMISSION REGULATION (EC) No 1097/2009 of 16 November 2009

amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue…

Управа за заштиту биља

COMMISSION REGULATION (EC) No 256/2009 of 23 March 2009

amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards…

Управа за заштиту биља

COMMISSION REGULATION (EC) No 178/2006 of 1 February 2006

amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council to establish Annex I listing the food…

Активности Пројекта
Управа за заштиту биља

Активности Пројекта

Activities carried out The working method adopted during the project implementation has been a balanced mix of on-the-field training, workshops,…

Управа за заштиту биља

COMMISSION REGULATION (EC) No 149/2008 of 29 January 2008

amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council by establishing Annexes II, III and IV…

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА И САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТОГ РЕГИСТРА, САДРЖИНИ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕ

На основу члана 18. став 6, члана 19. став 4. и члана 20. став 7. Закона о средствима за исхрану…