Opis poslova – Zaštita biljnih sorti

Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost obavlja poslove koji se odnose na: zaštitu prava oplemenjivača biljnih sorti i biološku sigurnost; praćenje i pripremu zakonskih i podzakonskih akata u skladu sa rešenjima, standardima i preporukama Evropske Unije, UPOV-a i drugih međunarodnih organizacija iz oblasti zaštite prava oplemenjivača biljnih sorti i biološke sigurnosti; saradnju sa međunarodnim organizacijama (UPOV, CPVO) i nacionalnim službama drugih zemalja u oblasti zaštite prava oplemenjivača biljnih sorti i biološke sigurnosti; planiranje, pripremu i realizaciju nacionalnih i međunarodnih projekata za uspostavljanje i unapređenje sistema zaštite prava oplemenjivača biljnih sorti i biološke sigurnosti; vođenje potrebnih registara iz oblasti zaštite prava oplemenjivača biljnih sorti i biološke sigurnosti; koordiniranje rada Stručnog saveta za zaštitu prava oplemenjivača biljnih sorti i Stručnog saveta za biološku sigurnost; pripremu podataka za izradu i ažuriranje nacionalnih baza podataka za zaštitu  prava oplemenjivača biljnih sorti i biološku sigurnost; uspostavljanje i sprovođenje mera za biološku sigurnost, mehanizma za donošenje i sprovođenje odluka koje se odnose na bezbedan transfer, rukovanje i korišćenje genetički modifikovanih organizama (GMO) u cilju sprečavanja i smanjenja potencijalno mogućih negativnih efekata GMO na životnu sredinu i zdravlje ljudi i životinja; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.