PROGRAM MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2023. GODINU

Program mera zaštite zdravlja bilja za 2023. godinu Konkretne mere zaštite zdravlja bilja, rokovi, način sprovođenja mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera utvrđeni su programom iz člana 1. ovog Pravilnika.

Dokumenta

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2023. GODINU Preuzimanje