ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ MEЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ НОВИХ БИЉНИХ СОРТИ

 

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ MEЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ НОВИХ БИЉНИХ СОРТИ

(Службени гласник РС – Међународни уговори, број 19/2010 од 26. марта 2010., нa снази од 3.априла 2010. године)