КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ БИЉА

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља расписује Конкурс за пројекта из области заштите биља на основу чл. 6. и 7. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС” број 41/09), а у складу са Закључком Владе 05, број: 401-2909/2018 од 29. мартa 2018. године.

 

Конкурс се расписује за примењена и друга истраживања у области средстава за заштиту биља на период од 24 месецa, и то за теме:
1) Резистетност штетних организама на пестициде – Резистетност корова на хербициде, на располагању 2.750.000,00 динара;
2) Примена средстава за заштиту биља – Подршка производњи безбедне хране – Подршка производњи безбедне хране у производњи воћа (јабука, крушка, малина, јагода) и поврћа (у затвореном простору и у пољу: парадјз, паприка, спанаћ)  – ефикасност и остаци, на располагању 2.750.000,00 динара

Право учешћа на овом конкурсу имају сва заинтересоване високошколске и научноистраживачке установе које се баве образовањем у области биотехничких наука или установе уписане у Регистар научно истраживачких организација у области биотехничких наука, које испуњавају услове из документације конкурса.

 

Текст Конкурса за пројекат

pdfИзмене и допуне Конкурса

docПријава

docТабеле

docОцена