Контакт

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Адреса: Омладинских бригада бр. 1 (СИВ III)

11070 Нови Београд ПАК: 190999

Контакт информације:

Директор: Небојша Милосављевић

* тел/факс: 011.311.77.29

* е-пошта: upravabilje@minpolj.gov.rs

Одељење за здравље биља и биљни карантин

Начелник: Слађана Лукић

* тел: 011.21.20.464
* е-пошта: sladjana.lukic@minpolj.gov.rs

Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Шеф: Лидија Ристић Матијевић

* тел: 011.2602.329
* е-пошта: lidija.matijevic@minpolj.gov.rs

Одсек за признавање сорти

Шеф: Драган Дедић

* тел: 011.311.73.17
* е-пошта: dragan.dedic@minpolj.gov.rs

Група за сертификацију семена и садног материјала

Руководилац: Владе Ђоковић

* тел: 011.311.73.71
* е-пошта: vlade.djokovic@minpolj.gov.rs

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Руководилац: Јован Вујовић

* тел: 011.311.70.94
* е-пошта: jovan.vujovic@minpolj.gov.rs

Група за међународну сарадњу и управљање пројектима у области безбедности хране биљног порекла у фитосанитарној области

Руководилац: Снежана Савчић-Петрић

* тел: 011.2600.081
* е-пошта: snezana.savcicpetric@minpolj.gov.rs

Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Начелник: Драгољуб Брајовић

* тел: 011.2120.462
* е-пошта: dragoljub.brajovic@minpolj.gov.rs

Одељење фитосанитарне инспекције

Начелник: Ненад Милојевић

* тел: 011.311.74.77
* е-пошта: nenad.milojevic@minpolj.gov.rs

Одсек за правне, опште и финансијске послове

Шеф одсека: Драган Миленковић

* тел: 011.314.97.71
* е-пошта: dragan.milenkovic@minpolj.gov.rs


Администратор сајта Управе за заштиту биља: Владимир Станковић

* тел: 011.311.74.77
* е-пошта: vladimir.stankovic@minpolj.gov.rs