Контролне листе фитосанитарне инспекције

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Фитосанитарне инспекције Управе за заштиту биља.

КОНТРОЛНА ЛИСТА- контрола промета средстава за заштиту биља на мало КЛ-01-01/01

pdfКОНТРОЛНА ЛИСТА- контрола промета средстава за заштиту биља на велико КЛ-02-01/01

pdfКОНТРОЛНА ЛИСТА – контрола промета садног материјала воћака, винове лозе и хмеља КЛ-08-01/01

pdf КОНТРОЛНА ЛИСТА – фитосанитарни преглед биља, биљних производа и прописаних објеката у производњи код произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља КЛ-07-01/01

pdfКОНТРОЛНА ЛИСТА- контрола квалитета семена пољопривредног биља у промету КЛ-05-01/01

pdfКОНТРОЛНА ЛИСТА- контрола дорада семена пољопривредног биља КЛ-06-01/01

pdfКОНТРОЛНА ЛИСТА- контрола промета средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта на мало КЛ-03-01/01

pdfКОНТРОЛНА ЛИСТА-контрола промета средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта на велико КЛ-04-01/01

pdfКОНТРОЛНА ЛИСТА- Контрола производње расада дувана и дувана у листу – правно лице КЛ-09-01/01

pdfКОНТРОЛНА ЛИСТА- Контрола производње расада дувана и дувана у листу- физичко лице КЛ-10-01/01