Набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи отворени поступак јавне набавке услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова, број 404-02-96/2014-11