Правилник документација и методе испитивања активних супстанци

 

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПРОЦЕНУ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ СУПСТАНЦЕ И МЕТОДАМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ СУПСТАНЦЕ

(Објављен у „Службеном гласнику РС“,  број 69/12)