Pravilnik dokumentacija i metode ispitivanja aktivnih supstanci

 

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU POSTUPANJA SA DOKUMENTACIJOM ZA PROCENU AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE I METODAMA ZA ISPITIVANJE AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE

(Objavljen u „Službenom glasniku RS“,  broj 69/12)