Правилник документација и методе испитивања СЗБ

 

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПРОЦЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И МЕТОДАМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

(Објављен у „Службеном гласнику РС“, број 69/12)