Pravilnik dokumentacija i metode ispitivanja SZB

 

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU POSTUPANJA SA DOKUMENTACIJOM ZA PROCENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I METODAMA ZA ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

(Objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 69/12)