ПРАВИЛНИК О ЛИСТИ ВРСТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ БИЉА НА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ ИЗУЗЕЦИ ОД ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА И О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Службени гласник РС, број 38/2010, на снази од 12.јуна 2010. године