ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ВРШЕЊА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА И ПОСЛОВА ВОЗАЧА И КУРИРА

Јавна набавка услуга вршења административних послова и послова возача и курира, број 404-02-34/2016-11 , 28.01.2016. године