ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ШТАМПАЊА СПЕЦИФИКАЦИЈЕ КОЈА ПРАТИ ФИТОСАНИТАРНИ СЕРТИФИКАТ И ФИТОСАНИТАРНИ СЕРТИФИКАТ ЗА РЕЕКСПОРТ

Jавна набавка услуге штампања спецификације која прати фитосанитарни сертификат и фитосанитарни сертификат за реекспорт, број  404-02-103/2017-11, 06.11.2017. године