GODIŠNJI SASTANAK MEDITERANSKE GRUPE ZA ISTRAŽIVANJE PESTICIDA ZA 2012 . GODINU I MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O BEZBEDNOSTI HRANE I ZDRAVLJA: PUT KA ODRŽIVOJ POLJOPRIVREDI

 

U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije i Mediteranske grupe za istraživanje pesticida (MGPR), 11. i 12. oktobra 2012. godine, u hotelu „Moskva“, sala „Balkanska“ biće održan Godišnji sastanak Mediteranske grupe za istraživanje pesticida za 2012. godinu i Međunarodna konferencija o bezbednosti hrane i zdravlja: put ka održivoj poljoprivredi.

 

Ove godine fokus je na reziduama pesticida u hrani i životnoj sredini i novim trendovima za dostizanje održive poljoprivrede.

MGPR je neprofitno i apolitično naučno udruženje, osnovano sa ciljem širenja znanja u svim aspektima istraživanja pesticida. Ovo udruženje prikuplja podatke o pitanjima koja se odnose na primenu pesticida u cilju najpouzdanije i efektivne informisanosti kako državnih službenika tako i potrošača. Preko svojih članova MGPR doprinosi i definisanju i ažuriranju propisa koji se odnose na registraciju pesticida.

Detalje o programu sastanka i konferencije možete preuzeti sa zvaničnog sajta Društva za zatitu bilja Srbije, http://www.plantprs.org.rs