ПЕТ ГОДИНА ЧЛАНСТВА СРБИЈЕ У UPOV-у

Представници Управе за заштиту биља – Групе за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност Јован Вујовић и Гордана Лончар су на позив генералног секретара Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) и Међународнe унијe за заштиту нових биљних сорти (UPOV) 25. и 26. октобра 2017. године у Женеви учествовали у раду Савета-а UPOV и Консултативног Комитета UPOV.

Том приликом je на седници Консултативног Комитета UPOV-а, одржана презентација поводом пет година чланства Србије у UPOV-у, у којој је представљено стање у овој области, постигнути резултати и остварени напредак у примени система заштите права оплењивача биљних сорти. Такође су дати и предлози у вези унапређењa сарадње са овом међународном организацијом и између чланица Уније.

Република Србија је 2010. године ратификовала Конвeнцију UPOV, a 2013.године је постала пуноправна чланица UPOV-a, и на тај начин се укључила у ред држава које обезбеђују систем заштите права оплемењивача биљних сорти, који је у потпуности усаглашен са међународним стандардима и правилима, а који су регулисани Конвeнцијом UPOV-а.

Међународна унија за заштиту нових биљних сорти (International Union for the Protection of New Varieties of Plants – UPOV) је организација Уједињених нација, у оквиру Светске организације за интeлектуалну својину (World Intellectual Property Organization – WIPO). UPOV има за циљ успостављање ефикасног система заштите нових биљних сорти  и међународно усаглашавање заштите биљних сорти као интелектуалне својине, а на основу принципа које регулише UPOV Конвенција.
Сарадња Републике Србије са UPOV-ом, осим значаја који има у ефикасном функционисању система заштите права оплемењивача биљних сорти, је од посебног значајна и због приступања Републике Србије Светској трговинској организацији и Европској унији.

jovan vujovic UPOV gordana loncar UPOV