PRAVILNIK O PROMETU, UVOZU I UZORKOVANJU PESTICIDA

 

Odredbe koje važe

(Napomena: Tekst Pravilnika ne sadrži Obrasce zahteva za uvoz, jer se obrasci za podnošenje zahteva nalaze na sajtu)
(Objavljen u „Sl. listu SRJ“, br. 58/2001)
(Izmene i dopune objavljene u «Sl. glasniku RS», br. 104/2005)