P R A V I L N I K O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZAHTEVA ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI, REGISTRA ZAŠTIĆENIH BILJNIH SORTI, REGISTRA PRENESENIH PRAVA OPLEMENJIVAČA I REGISTRA UGOVORA O LICENCI

(Službeni glasnik RS, broj 70/2009. na snazi od 5.septembra 2009. godine)