П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНИХ СОРТИ, РЕГИСТРА ЗАШТИЋЕНИХ БИЉНИХ СОРТИ, РЕГИСТРА ПРЕНЕСЕНИХ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА И РЕГИСТРА УГОВОРА О ЛИЦЕНЦИ

(Службени гласник РС, број 70/2009. на снази од 5.септембра 2009. године)