ЦЈН 9/2018- НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци рачунарске опреме – хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 500.000,00 динара) за Партију 11 на основу закљученог Оквирног споразума о набавци уређаја за штампање Тип 3 (црно-бели штампач ласер А4 са могућношћу дуплекс штампе), број 404-02-1098/2018-01 од 01.06.2018. године