ЈАВНA НАБАКA ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ L3 VPN

Јавна набавка телекомуникационе услуге L3 VPN, број 404-02-278/2017-11, 02.06.2017. године