ЈАВНA НАБАВКA ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ L3 VPN

Јавна набавка телекомуникационе услуге L3 VPN, број 404-02-297/2018-11, 13.06.2018. године