ЈАВНA НАБАКA ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ L3 VPN

ЈНМВ – Набавка телекомуникационе услуге L3 VPN, број 404-02-255/2016-11, 02.06.2016. године