Опис послова – Биолошка сигурност (ГМО)

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност обавља послове који се односе на: заштиту права оплемењивача биљних сорти и биолошку сигурност; праћење и припрему законских и подзаконских аката у складу са решењима, стандардима и препорукама Европске Уније, УПОВ-а и других међународних организација из области заштите права оплемењивача биљних сорти и биолошке сигурности; сарадњу са међународним организацијама (УПОВ, ЦПВО) и националним службама других земаља у области заштите права оплемењивача биљних сорти и биолошке сигурности; планирање, припрему и реализацију националних и међународних пројеката за успостављање и унапређење система заштите права оплемењивача биљних сорти и биолошке сигурности; вођење потребних регистара из области заштите права оплемењивача биљних сорти и биолошке сигурности; координирање рада Стручног савета за заштиту права оплемењивача биљних сорти и Стручног савета за биолошку сигурност; припрему података за израду и ажурирање националних база података за заштиту  права оплемењивача биљних сорти и биолошку сигурност; успостављање и спровођење мера за биолошку сигурност, механизма за доношење и спровођење одлука које се односе на безбедан трансфер, руковање и коришћење генетички модификованих организама (ГМО) у циљу спречавања и смањења потенцијално могућих негативних ефеката ГМО на животну средину и здравље људи и животиња; обавља и друге послове из ове области.