МЕРЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА И СУЗБИЈАЊА жилогриза (Capnodis tenebrionis) и шиљокрилца (Perotis lugubris)


Имајући у виду наставак услова који фаворизују ову врсту штеточине, значајно присуство и велике штете које жилогриз може направити, биологију и сложеност његове контроле и сузбијања, као и чињеницу да у Републици Србији није регистровно нити једно средство за заштиту биља за сузбијање ове штеточине, директор Управе за заштиту биља решењем бр. 119-01-5/2014-11 од 14.01.2014. године формирао је стручну Радну групу за праћење и предлагање мера у циљу спречавања ширења и сузбијања  Capnodis tenebrionis – жилогриза и Perotis lugubris- шиљокрилца.

У складу са закључцима и препорукама Радне групе Управа за заштиту биља апелује на:

  • Домаће и стране произвођаче средстава за заштиту биља да, што је могуће пре, доставе захтеве за ограничену и контролисану примену за сузбијање жилогриза у хитним ситуацијама у заштити биља, и то за средства за заштиту биља – инсектициде која садрже следећих активних супстанци:

–    Beauveria bassiana soja ATCC74040 (Naturalis biogard) за примену на почетку полагања јаја или пиљења ларви жилогриза и у јесен заливањем или пред кишу, за сузбијање лутки и имага жилогриза;
–    hlorpirifos, у формулацији гранула (Radar versus G, Pyrinex 10 G, Saturn 7,5 GR), за примену у јамама при садњи;
–    bifentrin, у формулацији концентрата за емулзију (Bifenikus, Fobos EC, Fobos EW, Futocid EC, Pinto, Pinotrin 10 EC, Talstar 10 EC, Tors) за сузбијање испиљених ларви, третирањем приземног дела стабла и земље испод крошње, са инкорпорацијом;
–    hlorpirifos, fosmet, hlorpirifos + cipermetrin и tiakloprid, у облику течних формулација, за третирање стабала после бербе ради сузбијања имага;
–    смеша примарног и секундарног kalijum fosfita + hlorotalonil (Feniks).

  • Пољопривредне произвођаче да спроведу све мере у циљу спречавања  ширења и сузбијања жилогриза, у складу са препорукама и упутствима радне групе и стручних служби на терену.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ПРЕПОРУКА РАДНЕ ГРУПЕ МОЖЕТЕ НАЋИ У ПРИЛОГУ: