ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ АПЛИКАТИВНОГ И DATA-BASE СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Jавна набавка услуга израде апликативног и data-base система за потребе фитосанитарне инспекције, број 404-02-336/2016-11, 01.09.2016. године