Jавна набавка услуга штампања фитосертификата, фитосертификата за реекспорт и пратеће спецификације

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАКУ УСЛУГА ШТАМПАЊА ФИТОСЕРТИФИКАТА И

ФИТОСЕРТИФИКАТА ЗА РЕЕКСПОРТ И ПРАТЕЋЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, број 404-02-387/2015-11, 05.11.2015. године