Jавна набавка рачунарске опреме, опреме за копирање, штампање и скенирање

ЈАВНА НАБАВКA РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ОПРЕМЕ ЗА КОПИРАЊЕ, ШТАМПАЊЕ И СКЕНИРАЊЕ, број 404-02-239/2014-11, 17.11.2014. године