Jавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова

У складу са Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 001690271 2024 од 17. маја 2024. године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља објављује јавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, за послове наведене у референтој листи послова, која је саставни део овог јавног позива.

Јавни позив

REFERENTNA-LISTA-POSLOVA-UPRAVA-ZA-ZASTITU-BILJA

Пријава по јавном позиву – уговори о ппп