КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОБУКЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОРИСНИКА

На основу члана 3. Правилникa о програму, начину спровођења обуке и начину провере знања ради издавања сертификата професионалног корисника и обрасцу сертификата („Службени гласник РС”, број 104/23) и члана 46. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  расписује конкурс за избор правних лица за обављање послова обуке професионалних корисника, ради издавања сертификата професионалног корисника, на период од пет година.

Одлука о расписивању конкурса

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОБУКЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОРИСНИКА

Obaveštenje o produženju roka