Јавна набавка телекомуникационе услуге L3VPN

ЈНМВ – Набавка телекомуникационе услуге L3VPN, број 404-02-95/2015-11, 01.06.2015. године