НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА И ХАРД ДИСКОВА

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке уређаја за складиштење података и хард дискова, у складу са чланом 27, став 1, тачка 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19) и у складу са Директивом о ближем уређивању поступка набавки број: 110-00-162/2021-02 од 04.01.2022. године.

Документа

Позив за подношење понуда Преузимање