НОВИ САЈТ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Како је нови сајт Управе за заштиту биља ушао у последњу фазу обраде пре пуштања у рад, молимо вас да за најновије вести, информације и документа користите стари сајт Управе за заштиту биља.

Нови сајт Управе ће бити замењен старим сајтом када се сва документа мигрирају на нови. Старом сајту можете приступити на адреси: http://arhiva.uzb.minpolj.gov.rs/

За додатна питања будите слободни да нас контактирате.