Јавна набавка услуга хигијенског одржавање пословних објекта на граничнoм прелазу Батровци и у Суботици

ЈНМВ – Набавка услуга хигијенског одржавање пословних објекта на граничнoм прелазу Батровци и у Суботици, број 404-02-173/1/2015-11, 15.06.2015. године