NABAVKA USLUGA OBAVLJANJA ADMINISTRATIVNIH POSLOVA VEZANIH ZA TAIEX – KANCELARIJU ZA TEHNIČKU POMOĆ I RAZMENU INFORMACIJA PRI GENERALNOM DIREKTORATU ZA PROŠIRENJE

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke usluga obavljanja administrativnih poslova vezanih za TAIEX – Kancelariju za tehničku pomoć i razmenu informacija pri Generalnom direktoratu za proširenje u skladu sa članom 39, stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/2015, 68/2015.)