НАБАВКА УСЛУГА OБАВЉАЊА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА ВЕЗАНИХ ЗА TAIEX – КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА ТЕХНИЧКУ ПОМОЋ И РАЗМЕНУ ИНФОРМАЦИЈА ПРИ ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРАТУ ЗА ПРОШИРЕЊЕ

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга oбављања административних послова везаних за TAIEX – Канцеларију за техничку помоћ и размену информација при Генералном директорату за проширење у складу са чланом 39, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015.)