ОДЛУКА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ И ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ФИТОСАНИТАРНОЈ ОБЛАСТИ

Одлука о усвајању извештаја о раду Комисије за спровођење конкурса за обављање поверених и послова од јавног интереса у фитосанитарној области.

Документа

Одлука ПСС Преузимање