План јавних набавки за 2024. годину

На основу члана 30 Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), у складу са чланом 88 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/2023) и чланом 36 Директиве  о ближем уређивању поступка набавке број 110-00-162/2021-02 од 04.01.2022. године, Управа за заштиту биља Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде је усвојила План јавних набавки за 2024. годину.

Документа

План јавних набавки за 2024. годину Преузимање