Opis poslova – Sredstva za ishranu bilja

Odeljenje za sredstva za zaštitu i ishranu bilja obavlja poslove koji se odnose na: registraciju i izdavanje dozvola za stavljanje u promet sredstava za zaštitu i ishranu bilja; ograničenje i zabranu stavljanja u promet sredstava za zaštitu i ishranu bilja; praćenje rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja; praćenje proizvodnje, prometa i primene sredstava za zaštitu i ishranu bilja, praćenje pružanja usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja i kontrolnog testiranja uređaja za primenu sredstva za zaštitu bilja; vođenje registara distributera i uvoznika sredstava za zaštitu i ishranu bilja i pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja; praćenje ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i kontrolnog testiranja uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i pripremanje izveštaja; izrađuje izveštaje prema međunarodnim standardima; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema u oblasti sredstava za zaštitu i ishranu bilja; prikupljanje i sređivanje statističkih podataka neophodnih za rad u oblasti sredstava za zaštitu i ishranu bilja; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona i predloga podzakonskih akata i njihovo usaglašavanje sa standardima i preporukama međunarodnih organizacija u oblasti sredstava za zaštitu i ishranu bilja; pripremu elemenata potrebnih za izradu finansijskog plana Uprave koji se odnose na subvencije vezane za sredstva za zaštitu i ishranu bilja; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.