STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA

Strategija upravljanja rizicima, predstavlja strateški dokument koji upotpunjuje dalji razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i ima za cilj da se u Upravi uvede praksa upravljanja rizicima i uspostavi okvir kojim će se i u budućem periodu razvijati sam proces upravljanja.

Ovom strategijom određen je proces identifikovanja rizika, procena identifikovanih rizika, rangiranje, kao i koje aktivnosti treba preduzeti kako bi se efekti rizika ublažili. Takođe, određuje se i linija odgovornosti zaposlenih u procesu upravljanja rizicima odnosno ko sve učestvuje u procesu: upravljanja, načinu izveštavanja o evidentiranim rizicima i njihovom statusu.

Strategiju upravljanja rizicima možete videti na strani Finansijsko upravljanje i kontrola