СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Стратегија управљања ризицима, представља стратешки документ који употпуњује даљи развој система финансијског управљања и контроле и има за циљ да се у Управи уведе пракса управљања ризицима и успостави оквир којим ће се и у будућем периоду развијати сам процес управљања.

Овом стратегијом одређен је процес идентификовања ризика, процена идентификованих ризика, рангирање, као и које активности треба предузети како би се ефекти ризика ублажили. Такође, одређује се и линија одговорности запослених у процесу управљања ризицима односно ко све учествује у процесу: управљања, начину извештавања о евидентираним ризицима и њиховом статусу.

Стратегију управљања ризицима можете видети на страни Финансијско управљање и контрола