ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Отворени поступак јавне набавке услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова број 404-02-194/2013-11 за потребе Управе за заштиту биља.